Kundservice uppföljning

Kundservice-
uppföljning

Grunden för att lyckas med kundtjänst är att utföra kundservice-uppföljning. Uppföljning ger dig kännedom om vad dina kunder tycker och vilka processer som behöver ses över. Om du tar tillvara på dina kunders åsikter, kommer du ha lättare att optimera din verksamhet så att den tilltalar din målgrupp.

Såsom att människor behöver vätska för att överleva, likaså behöver ett lönsamt företag nöjda kunder för att lyckas. Därför är det viktigt att du lyssnar på vad dina kunder har att säga.

iMac

Kundservice-uppföljning med Indicate me

Indicate me erbjuder en enkel och fulländad kundservice-
uppföljning. Systemet kräver inga förkunskaper och du behöver inte vara ett excel-guru för att få insikter. Ledordet för systemet är enkelt.

  • Det ska vara enkelt att hitta konversationer med både lågt och högt NKI-betyg
  • Det ska vara enkelt att se hur en specifik agent presterar just nu och lika så ett team
  • Det ska vara enkelt att ta del av hur avdelningen presterar i realtid, dagsvis, veckovis, månadsvis, årsvis osv.
  • Det ska vara enkelt att hitta förbättringsområden
  • Det ska vara enkelt att hitta underlag för coaching
  • Det ska vara enkelt att motivera medarbetare och höja resultat

Kundservice-uppföljning ska vara enkelt.

Läs mer om kundservice-uppföljning >>